موارد تحت ضمانت گارانتی ایرانوگیفت


به منظور استفاده از خدمات گارانتی،دارا بودن هولگرام، کارت ضمانت یا برچسب هولگرام جعبه براساس تاریخ قید شده در کارت ضمانت و یا از طریق  فاکتور در صورتی که مشخصات در سایت گارانتی ایرانوگیفت ثبت شده باشد.

خدمات ضمانت فقط توسط مراکز مجاز معرفی شده ارائه میگردد.

گارانتی ایرانوگیفت هیچگونه مسئولیتی در برابر نگهداری اطلاعات ذخیره شده ندارد.

انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به مرکز خدمات و برگشت آن برعهده خریدار است و دستگاه باید در کارتن و بسته بندی اصلی خود ارسال شود تا شامل خدمات گارانتی گردد.

هرگونه عملیات نرم افزاری از جمله نصب و یا عیب یابی ، ریکاوری، نصب درایور، ویروسیابی، بازیابی اطلاعات شامل ضمانت نبوده و درصورت درخواست مشتری مشمول پرداخت هزینه می شود.

کالا پس از تست و تایید عیب از نظر کارشناسان شرکت  تعمیر و یا در صورت عدم تعمیر با کالای سالم تعویض خواهد شد.

برای برخورداری از شرایط گارانتی باید قیمت، تاریخ،توسط فروشنده تکمیل ومهر وامضا شود.در غیر این صورت محصول مشمول گارانتی نمیشود.

موارد ابطال گارانتی


دستگاهی که کارت ضمانت، بر چسب هولوگرام یا شماره سریال آن مخدوش شده و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ندارد شامل گارانتی نمی باشد.

ضمانت دستگاه، محدود به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه, آتش، نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به استفاده در محیط های آلوده و پر گردوغبار،صدمات ، دستکاری، تنظیمیا تعمیر توسط افراد غیر مجاز نمی باشد.

بکارگیری نرم افزارهای کاربردی و یا آلودگی به ویروسهای کامپیوتری، بنابر تشخیص متخصصین شرکت، آسیب دیده دستگاه را از گارانتی خارج  میسازد.